bdijenje


bdijenje
wake
* * *
• watch
• wake

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bdjeti — bdjȅti nesvrš. <prez. bdȋm/bdȉjēm, pril. sad. bdȇći/bdȉjūći, prid. rad. bdȉo/bdjȅla ž, gl. im. bdjénje/bdȉjēnje> DEFINICIJA 1. (Ø) biti budan, ne spavati, provoditi besanu noć 2. (nad kim, nad čim) voditi brigu o kome ili o čemu [bdjeti nad …   Hrvatski jezični portal